Ptax do BC desta quarta-feira fecha a R$ 3,1639 na venda